tr en
 • Sağlık Sektörü İçin ERP
Sağlık Sektörü İçin ERP

Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları için neden Microsoft Dynamics?
Yüksek kaliteli bakım sağlamak, sağlık bakım sağlayıcıları için temel öncelik olabilir ancak maliyetleri düşürmek bir zorunluluktur. Bunun anahtarı, süreçleri kolaylaştırmanın, etkisizliği azaltmanın, verimliliği artıranın ve karar almayı geliştirmenin yöntemlerini bulmak ve böylelikle doktorlar ve personelin hasta odaklı etkinliklere daha fazla zaman ayırmasını sağlamaktır.

sağlık sektörü için erp

Bilgi teknolojilerinin (BT) kullanım sahasını genişletme, maliyetleri düşürmek, hasta ve kurumsal bilgilere erişimi geliştirme ve aynı zamanda hasta memnuniyetini artırmak için akıllı bir yöntemdir. Microsoft Dynamics tarafından sağlanan güçlü, entegre BT altyapısı klinik kararları ve kuruluşlar arası vaka koordinasyonu için hasta bilgilerinin paylaşılmasını ve ayrıca iş kararları vermek için gereken finans verilerine erişimi kolaylaştırır. Bu çözüm doktorlar, hemşireler ve yöneticilerin tek bir ekip halinde birlikte çalışmasını sağlar.

Finans ve insan kaynakları yönetimini kolaylaştırın

 • Birden fazla iş biriminde fon ve harcamalara gerçek zamanlı erişim elde edin.
 • Hassas maaş bilgilerini daha büyük kontrol ve güvenlikle yönetin.
 • Herhangi bir yerde, herhangi bir aygıt veya tarayıcıda ödeyen kişi/hasta bilgilerine yirmi dört saat erişim sağlayın.
 • Günlük görevlerin otomasyonuyla personel verimliliğini artırın.

Hasta memnuniyetini artırın

 • Tüm hasta kayıtlarına kolay erişimle kuruluş bütününde hasta bakımı hizmetini koordine edin.
 • Daha verimli ve etkili olay yönetimi geliştirin.
 • Hasta odaklı etkinliklere ayrılan zamanı artırın.
 • Özel toplulukları hedefleyen daha iyi koordine edilmiş erişim ve eğitim etkinlikleri sağlayın.

Yasalarla uyumlu olun

 • Uyumluluk belgelerini kolaylıkla depolayın, sınıflandırın ve arayın.
 • Yöneticilerin uyumluluğu korumak için gerekli veriler ve malzemelere sahip olduğundan emin olun.
 • Uluslararası standartlar için akıllı Health Level Seven (HL7) mesajlaşmayı uygulayın.