tr en
  • E-Fatura
E-Fatura

Tanımlanan kriterlere uygun E-Faturaların, kullanıcılar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacıyla oluşturulan faturalama sisteminin genel adıdır.

Pargesoft E-Fatura çözümü ile;

Sistemden kesilen satış faturalarının/iade satın alma faturalarının UBL-TR formatında mali mühür ile paketlenmesi, web servis otomasyonu ile GİB ya da özel entegratör sistemine yüklenmesi, kabul / ret / beklemede vb. statülerinin yönetimi ve proses edilmiş fatura paketlerinin arşivlenmeye hazır hale getirilmesi,

Firmanıza kesilen alış ve satış iade e-faturaların GİB ya da özel entegratör sisteminden okunarak ERP sistemine yeni oluşturulacak tampon tablo ve formlara aktarılması,

Satın alma siparişleri / irsaliyeleri ile ilişkilendirilmesi ve statü takibinin ERP’nizde yönetilmesi mümkün olmaktadır.

E-Fatura sayesinde kullanıcılar; sistem üzerindeki kullanıcılara E-Fatura gönderebilir; sistem kullanıcılarından E-Fatura alabilir, gönderilen ve alınan faturalar kullanıcı bilgisayarlarında arşivlenebilir.